تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

واگذاری پروژه های ارتش
شرایط سرمایه گذاری آسان
ویو دریاچه و باغ موزه گیاهشناسی
دسترسی های عالی با فول امکانات
واحد های ۶۰ متر تا ۱۸۰ متر
تضمین محضری بابت تاخیر
فقط متری ۲۵ میلیون

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
قلی زاده