تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

فرصتی تکرار نشدنی برای خریداران واقعی
۲۰٪ زیر قیمت بازار فعلی

((((لوکیشن بدون ضعف و اعیان نشین))))
((((بلوار فردوس ))))

واحد ۸۰ متری
دوخواب بزرگ
نقشه استثنایی
مشاعات تمیز
بدون هزینه

‼️اماده برای سکونت
‼️سند تک برگ شخصی
‼️مالک منعطف و فروشنده

برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشاور تخصصی منطقه(( ایرانپور))

۰۹۰۲۰۷۱۷۸۷۱
۰۹۰۲۰۷۱۷۸۷۱