تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

فرعی دنج،خلوت و مشجر
آفتابگیر و بسیار دلباز
خوش نقشه و خوش چیدمان
نقاشی شده
پارکینگ
انباری
بالکن
بدون حضور مالک
امکان تمدید در سالهای طولانی

کارشناس اجاره:خانم شهبازی
دپارتمان بزرگ کاربا