تراس 24
تراس 24
اجاره انبار جهت لوازم و اثاثه منزل کالای تجاری و غیره

توضیحات آگهی

انبار کانتینری مخصوص نگهداری انواع لوازم و کالا در سایزهای مختلف و مرقوم به صرفه دارای ۲۰سال سابقه انبار داری ملک شخصی پروانه کسب بیمه و نگهبانی ۲۴ ساعته

تهران، خیابان شهید رجایی جنوب خیابان ترانسفو