تراس 24
تراس 24
استخدام مدیر رنج و  مشاور  املاک

توضیحات آگهی

کانون اطلاعات ملکی کافه املاک جهت تکمیل کادر فروش و اجاره
از کلیه جوانان با انگیزه دعوت به همکاری مینماید

از مدیران رنج به همراه گروه در محیطی بدون حاشیه واقعی دعوت به همکاری میگردد