تراس 24
تراس 24
افتتاح حساب در بانک زراعت

توضیحات آگهی

🧙‍♀️افتتاح حساب شخصی

👨‍💼افتتاح حساب تجاری

برای هم وطنان عزیز در
Ziraat bankası

📱فعال کردن اپلیکیشن های شخصی و شرکتی

💳 اخذ کردیت کارت در زراعت بانک

💫زراعت بانک با پاسپورت یا کیملیک ، داشتن خط ترک و ورگی نوماراسی الزامی می باشد💫

👩‍💻 اخذ شماره مالیاتی ( ورگی )

تماس فقط در واتساپ با شماره 00989057319684