تراس 24
400,000 تومان
شماره آگهی: 9650
تراس 24

توضیحات آگهی

الکترود میکا نمره ۳ ….7بسته ۵کیلو قیمت هر بسته ۴۰۰هزار تومان