تراس 24
تراس 24
تبلیغات درکشور ترکیه

توضیحات آگهی

سلام
تبلیغات انجام میدم داخل ۳هزارتا گروه

۱۵۰۰تا ترکیه
۱۵۰۰تاایران
گروه

قیمت ۱۵روز ۳۰۰تومن

قیمت یک ماه ۵۰۰تومن

ایبان دارم و شماره کارت ایران
عکس از گروها خواستید بگید بفرستم