تراس 24
تراس 24
دستگاه لیزر آپولومد درحدنو بفروش میرسد

توضیحات آگهی

یکعدد دستگاه لیزر شرکت mdf بسیار تمیز و سالم و با جوابدهی بسیار عالی جهت فروش می باشد.
دستگاه فوق شارژ هندپس تموم شده و نیاز به شارژ دارد.
قیمت ۱۲۰ تومان
قیمت نو این دستگاه ۷۰۰ میلیون تومان می باشد.