تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

دوتخته قالیچه بافت تبریز،ابعاد ۲×۱/۱۵ قدمت بین ۱۶۰ الی ۱۹۰ با امضا بامهر حضرت والا نیرالدوله از شاهزاده های قاجار
قیمت ۱ میلیون دلار در دبی قیمت گذاری شده