تراس 24
تراس 24
دینام کولر موتور آبی (کولر آبی)

توضیحات آگهی

توضیحات
…..فروش و پخش دینام کولر…..

…..با ضمانت یکساله…….

……دارای فاکتور و مهر ثبت شده…..

……درب بلرینگی و بوشی…..

……بسیار کم مصرف…….

تعویض با دینام سوخته شما
نصاب و قفل موجود است