تراس 24
تراس 24
رویان شهرک طوقیا ۳۷۰ متر زمین با سند

توضیحات آگهی

۳۷۰ متر زمین
تغییر کاربری شده
آماده تحویل سند
واقع در شهرک
مالک بسیار خوش برخورد
متری ۲۲ میلیون