تراس 24
تراس 24
رویان شهرک طوقیا ۳۷۰ متر زمین تغییر کاربری شده

توضیحات آگهی

۳۷۰ متر زمین
سند آماده تحویل
واقع در شهرک طوقیا
آماده ساخت
مالک ساکن تهران میباشد