تراس 24
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6113
تراس 24
ریخته گری

توضیحات آگهی

ریخته گری قطعات پرس های ضربه ای در تناز مختلف