تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

۱۵۰۰ متر زمین داری کاربری سند امتیازات بالا سر زمین