تراس 24
تراس 24
زمین سوله کارگاه کارخانه فتح مخصوص شاداباد شهرک استقلال

توضیحات آگهی

املاک صنعتی

✅ فتح ‌
✅ مخصوص
✅ایرانخودرو – داروپخش – ورداورد
✅ شهرک استقلال – تهرانسر
✅ سعیداباد شهریار
✅ احمداباد

۵٠٠ زمین ٣٠٠ سوله
١٠٠٠ زمین ۵٠٠ سوله
٢٠٠٠ زمین ٨٠٠ سوله
۵٠٠٠ زمین ٢۵٠٠ سوله
٨٠٠٠ زمین ١۵٠٠ سوله
١٠/٠٠٠ زمین ۵٠٠٠ سوله
٢٠/٠٠٠ زمین ١٠/٠٠٠ سوله
٣٠/٠٠٠ زمین ١۵/٠٠٠ سوله
٣۶/٠٠٠ زمین ١۶/٠٠٠ سوله
۵٠/٠٠٠ زمین ١۵/٠٠٠ سوله
٨٠/٠٠٠ زمین
٩٠/٠٠٠ زمین
١١٠/٠٠٠ زمین

کاربری صنعتی
فول امکانات
اسناد کامل
باتوجه به نیاز مجموعه شما پلاک اکازیون خدمتتان معرفی میگردد

زمین های صنعتی
♦ از ۱۰۰۰ متر تا ١١٠/۰۰۰ متر
♦ مناسب ساخت کارخانه
♦ بنا دار و بدون بنا

☎فلاح