تراس 24
تراس 24
صمغ عربی فود گرید شرکت معتبر فرانسوی

توضیحات آگهی

شرکت امیران وارد کننده مواد اولیه غذایی و دارویی
صمغ عربی فود گرید شرکت معتبر Alland & Robert از کشور فرانسه با مجوز غذایی مصرف در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی به صورت رسمی با قیمت مناسب موجود می باشد.

Instant soluble Gum Acacia from France