تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

آپارتمانهای ۸۰ متری تا ۱۱۵متری
پیش فروش تحویل سه ساله
با شرایط اقساطی