تراس 24
تراس 24
فروش انواع نخ پلی استر با تخفیف

توضیحات آگهی

فروش انواع نخ پلی استر با تخفیف ویژه

نخ 300 کومینگل (مینگل ضعیف) سفید خودرنگ
نخ 300 اینترمینگل (مینگل قوی) سفید خودرنگ
نخ 150 کومینگل (مینگل ضعیف) قرمز
نخ 150 کومینگل (مینگل ضعیف) زرد

نخ 150 براق سوپربرایت تابیده مشکی
نخ اسپاندکس 70/75 درجه یک سفید

تهران، خ خیام بازار عباس آباد کوچه حاج رضا نانوا پ14