تراس 24
تراس 24
فروش مستقیم جوجه گوشتی یکروزه راس

توضیحات آگهی

فروش مستقیم جوجه مرغ گوشتی یکروزه کلیه نژادها …. راس 308 ، کاپ ، آپلاس …. واکسن خورده از بهترین گله مادری ….. بابیشترین وزنگیری تولید شده از بهترین کارخانجات تولیدی کشور …‌‌ بدون هیچگونه تلفات همراه با بیمه و حمل ماشین مخصوص
ارائه بهترین جوجه های گوشتی از
ماهان کرمان
نوید جوجه
سپاهان طیور

ارسال جوجه راس به خوزستان
ارسال جوجه راس به شیراز
ارسال جوجه راس به کرمانشاه