تراس 24
تراس 24
قلهک شریعتی ۷۶ متر موقعیت اداری نوساز

توضیحات آگهی

دوراهی قلهک
۵ طبقه ۲ واحدی
لابی پارکینگ اسانسور
نور شمال و جنوب
پنجره های قدی
ارتفاع سقف بلند