تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

هر کدام از مانتوها از سایز ۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴ موجود دارم و به علت مسافرت فقط دویست تومان به غیر از یکیش که گوچی گیلتی هست ۳۰۰گذاشتم مناسب دختران و خانومهای میانسال