تراس 24
تراس 24
مغازه  بر  ولیعصر  تجریش  ۱۳۰  متر

توضیحات آگهی

مغازه بر ولیعصر
همکف و زیرزمین
ارتفاع سقف ۵ متر
بر مغازه ۵ متر
مناسب تمامی مشاغل

صابری