تراس 24
تراس 24
مغازه  بر ولیعصر  ۵۰  متر  ( کالایی  خواب )

توضیحات آگهی

مغازه بر ولیعصر
۴۰ متر همکف
۱۰ متر بالکن
ارتفاع سقف ۵ متر
تابلو خور بینظیر

صابری