تراس 24
10,000,000 تومان
شماره آگهی: 1450
تراس 24
منبع هوایی

توضیحات آگهی

منبع آب ۴۰۰۰ لیتری با ارتفاع ۶ متر