تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

اخذ ویزای اروپا از طریق ترکیه کاملا قانونی
با داشتن اقامت توریستی در ترکیه ،۴۵روز کاری