تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

تعداد ۴ عدد میز کانتر بصورت یکجا و با قیمت مقطوع ۲ میلیون تومان بفروش میرسد.