تراس 24
تراس 24
نیاوران  ۲۲۰متر برج باغ تک واحدی

توضیحات آگهی

نیاوران ،برج باغ تک واحدی
سوپر لاکچری
فول مشاعات
سند اماده تک برگ