تراس 24
تراس 24
ویترین با چوب محکم به علت مسافرت فوری زیر قیمت

توضیحات آگهی

این ویترین از چوب محکی ساخته شده و کف از آئینه درست شده و من به علت مسافرت جهت فروش گذاشتم باز به خریدار واقعی ش تخفیف میدم