تراس 24
تراس 24
یوسف آباد ۴۰۰ متر بر ۱۳ جنوبی

توضیحات آگهی

یوسف آباد

۴۰۰ متر بر ۱۳

جنوبی

۸۰۰ متر بنا

لطفا همکاران محترم تماس نگیرید