تراس 24
تراس 24
۵٢٠٠٠ کارخانه زمین سوله فتح و مخصوص

توضیحات آگهی

املاک صنعتی

✅ فتح
✅ مخصوص
✅ احمداباد
✅ سعیدآباد

♦ ۵٢/٠٠٠ متر زمین
♦ ١۵/٠٠٠بنا سوله و اداری
♦ فول امکانات
♦ اسناد سالم
♦ لوکیشن بینظیر

موارد متنوع براساس نیازتان معرفی میگردد
☎فلاح