تراس 24
تراس 24
پیش فروش پروژه مجلل سند هنراه جواز و استعلام

توضیحات آگهی

تعاونی مجلل گالریا

⭕پروژه دیوار کشی شده آماده گودبرداری⭕

✅سند تک برگ ۶ دانگ بنام سازنده

✅هزینه جواز پرداخت شده و قابل استعلام و مشاهده

✅ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد و ثبت قدرالسهم

✅۱۵% سود مشارکت ذکر شده در قرارداد

✅۲۰% جریمه دیرکرد ذکر شده در قرارداد

✅دارای انشعابات فعال گاز و تلفن و…. در زمین

✅دارای چاه آب عمیق همراه جواز برای مشاعات آبی

✅همراه کانسپت هتلینگ ثبت شده در قرارداد

کارشناس رسمی فروش پروژه

مهندس بیک پور