تراس 24
تراس 24
چیتگر زمین مسکونی /مشارکت درساخت

توضیحات آگهی

زمین ۲۱۰۰۰مترتفکیک شده با سند تک برگ مشارکت درساخت طبق عرف محل