تراس 24
تراس 24
کاشانک 112 متر موقعیت اداری

توضیحات آگهی

مناسب مشاغل مربوط به بانوان

Gym , خیاطی

بر اصلی پور ابتهاج
دارای 1 اتاق (امکان فلت شدن)
آبدارخانه کامل

امکان تمدید تا چند سال

بدون پارکینگ و انباری
جا پارک فراوان جلوی ملک

آدرس خور عالی
و….

مهدوی
09109200084