تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

شرکت استانبول ترکیه در فرودگاه استانبول به ازای قبول هر ۳۰ کیلو بار پوشاک امانی از طرف مسافر برای تحویل در فرودگاه امام مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ بصورت نقدی کمک هزینه میپردازد بار شرکتی و مطمین و پوشاک مجاز بوده و جهت اسودگی خاطر مسافر در حصور مسافر در فرودگاه بارچمدون از طریق کارمندان شرکت از ایست بازرسی و دستگاه ایکس ریل پلیس عبورداده میشه تا مسافرین از سلامت کالا مطمین بشن در صورت تمایل مسافرین عکس بلیت پرواز و صفحه اول پاسپورت خودشون رو از طریق برنامه ایمو حهت رزرو بار به شماره ۰۰۹۸۹۳۳۲۲۳۴۷۲۸ ارسال نمایید تاجهت هماهنگی با شما تماس بگیرن .