تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

کل ساختمان ۹ طبقه هر طبقه ۲ واحد

این واحد طبقه ۷

آفتابگیر

۴۰۰ ودیعه. با ۱۵۵۰۰ اجاره
یا
۳۰۰ ودیعه با ۱۸۵۰۰ اجاره

به مبالغ دیگری قابل تبدیل نیست

پارکینگ و انباری و آسانسور و بالکن

اجاره به مجرد و زوج و خانواده

آماده تحویل