تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

فایل شخصی(کلید در اختیار)
شهرک غرب
۱۴۰متر
۳خواب
پارکینگ
آسانسور
انباری
بالکن
۳ بر؛؛؛ نور شمال و جنوب و شرق
در حال نقاشی
مشاعات بسیار تمیز

۴طبقه ۲ واحدی
طبقه اول

ارادتمند شما: سامانی