تراس 24
600,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 4669
تراس 24
۱۵۰۰متربر۲۵

توضیحات آگهی

۱۵۰۰متر شمالی بر ۲۵ ۹۰۰متر بنا در ۴طبقه