تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

⚜️shiva Real Estate⚜️
⚜️Arsalan⚜️     
..
➖️رهــن و اجــاره / هــروی
➖️170مــتــر ســه خــواب / یـک خـواب مـسـتـر
➖️مـتـریـال اروپـایـی
..
⬅️❌️تـاپ لـوکـیـشـن هـروی
——————————————————————————
..
➖️غــرق در نــور
➖️سـالـن وسـیـع دلـبـاز
➖️پـلان تـفـکـیـکـی _TV ROOM
➖️2 پـارکـیـنـگ سـنـدی
➖️لـابـی شــیــک
➖️تــراس قــابــل چــیــدمــان
➖️دسـتـرسـی عـالـی بـه اتـوبـان های اصـلـی
➖️سـرشـار از انـرژی و حـس مـثـبـت
➖️سـرایداری مـقـیـم
➖️فـایـل های مـشـابـه مـوجـود هـسـت
➖️ تـخـفـیـف پـای قـرارداد
..

⬅️❌️مـشـاور تـخـصـصی مـنـطـقـه : ارسـلان