تراس 24
تراس 24
۲۱۲ متر بر ۸ مناسب برای سکونت و ساخت

توضیحات آگهی

مساحت زمین : ۲۱۲ متر
عرض زمین‌(بر) : ۸ متر
جهت ملک : جنوبی
عرض گذر : ۱۴ متر (کنسول‌خور)
بنای موجود : ۲/۵ طبقه

مناسب برای استفاده مسکونی یا اداری
مناسب برای سرمایه گذاری (حداقل ده درصد زیر قیمت موارد مشابه)
مناسب برای ساخت و ساز (قواره جنوبی ، گذر کنسول خور‌، بدون پخی)