تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

مدرن و نوساز
تکواحدی
سه خواب مستر
دو تراس ۴۰ متری
نور شمال و جنوب
اجاره فووووووری