تراس 24
70,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 2392
تراس 24

توضیحات آگهی

۱۲۸ متر زمین
سه طبقه تجاری هر طبقه ۱۱۸ متر
بر ۷ متر همگی شیشه خور
بر اصلی فرشته