تراس 24
تراس 24
۴۶ متر/فول بازسازی/ کاظمی،درویش

توضیحات آگهی

هوالرزاق

۴۶ متر تک خواب

چهار طبقه دو واحدی

طبقه سوم

۲۰ سال ساخت

فول بازسازی

نما رومی

مشاعات تا سقف سنگ

مدیریت عالی

لوکیشن بریانک،کاظمی،درویش

قیمت ۱۸۵۰

مشاور همزیی

املاک متین شعبه ۲