تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

بر اصلی سردار جنگل،ساختمان پزشکان
۶۰متر موقعیت اداری
۲ اتاق
پارکینگ
طبقه روی همکف
مناسب مشاغل مرتبط با پزشکی ،،کلینیک و یا دفتر وکالت

فقط ۸۰۰میلیون رهن کامل

فایل شخصی؛کلید در اختیار؛بازدید آزاد