تراس 24
تراس 24
۷۲متر ۱خواب ابرسازه فول امکانات منطقه ۵ تهران

توضیحات آگهی

به نام او

۷۲متر ۱خواب
طبقه سوم
فول مشاعات برند و هتلینگ
اثری از سازنده مطرح منطقه یک تهران
با شرایط پرداخت بی نظیر
تاریخ تحویل پروژه ۲/۵ آینده
مشاور امور ملکی
مسیح