تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

امیراباد بالای جلال ال احمد
۷۵ متر ۲خوابه تکواحدی
تخلیه
۱۵ متر تراس + ۶۰ متر حیاط در اختیار
جای پارک ۲ماشین
فروشنده واقعی