تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

طبقه اول
بدون پارکینگ و آسانسور
تخلیه
بدون مالک
مشاور شما حسینی املاک برتر