تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

به نام خدا
دو خوابه یک خواب مستر
پارکینگ انباری آسانسور
سرایدار مقیم
خوش نقشه بدون پرتی
غرق در نور و ویوی ابدی