تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

طبقه 2
موقعیت اداری فاصله تا مترو 50 متر