تراس 24
تراس 24
48 متر با پارکینگ غیر مزاحم در قصرالدشت هاشمی

توضیحات آگهی

48 متر
تک خواب
چهار طبقه تک واحدی
طبقه اول
پارکینگ سندی غیرمزاحم
انباری سندی
بالکن
باسازی شده
مالک فروشنده واقعی
پسند از شما تخفیف با ما
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید